Co všechno zajistíme?

Zpracováváme kompletní projektové dokumentace pro pozemní stavby dle platních zákonů a vyhlášek:

 • Architektonické studie
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Projektová dokumentace bouracích prací
 • Projektová dokumentace změny užívání stavby
 • Projektová dokumentace změny stavby před dokončením
 • Pasporty staveb


V případě zájmu nabízíme zpracování dílčích částí projektové dokumentace:

 • Architektonické studie
 • Stavební část projektové dokumentace
 • Statika
 • Projekt vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky
 • Projekt vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky
 • Projekt plynovodu a plynovodní přípojky
 • Projekt vytápění a vzduchotechniky
 • Projekt elektroinstalace a hromosvodu
 • Požárně bezpečnostní řešení
 • Rozpočty staveb
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (energetický štítek)
 • Tepelně technická posouzení stavebních konstrukcí
 • Inženýring, zastupování investora při stavebním řízení

A dále zajistíme:

 • Geodetické práce
 • Radonový průzkum
 • Geologický a hydrogeologický průzkum
 • Návrh oplocení a zahrad
 • Zajištění technického dozoru stavby
 • Zajištění technického dozoru investora
 • Autorský dozor
 • Hypotéka

Kontaktní informace

 • N-G.BUILDERS s.r.o.
  Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město.
  IČO: 03862127
  Firma není plátce DPH.
 • Kancelář
  STAVEBNI-DOKUMENTACE.CZ
  Pražská 530/21
  276 01 Mělník
 • Telefon: +420 606 147 109
 • Email: info@stavebni-dokumentace.cz
  ID datové schránky: d8sycjr
 • Po - Pá: 8:00 - 16:30

David Hranička

vedoucí projektant

Jakub Navrátil

manager povolování staveb

Ing. Pavel Dušek

autorizovaný projektant

Ing. Bc. Andrej Višňovský

jednatel, projektant, rozpočtář

Hledáte řešení pro vás na míru?

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte zdarma konzultace nebo další informace.

Kontaktovat