Pasportizace a legalizace

Co to je pasport stavby?

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby – obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí.

K čemu slouží?

Pasport stavby nám slouží pro samotný návrh rekonstrukce, modernizace či energetické optimalizace, pro jednání s úřady a dotčenými orgány.

Kdy ho potřebuji?

Chceme-li rekonstruovat či modernizovat objekt a nemáme k dispozici žádné podklady nebo jsou podklady neaktuální a neodpovídají aktuální skutečnosti. Dále slouží je možné ho použít jako podklad pro vypracování průkazu energetické náročnosti (PENB).

Základním výstupem pasportu stavby jsou půdorysy, řez, pohledy a technická zpráva.

Typy pasportu

Překreslení stávajících papírových projektů dodaných investorem bez kontroly skutečného stavu.
Překreslení stávajících papírových projektů s doplněním a kontrolou skutečného stavu.
Zaměření a zkreslení stávajícího stavu objektu bez doložených papírových podkladů do digitální dokumentace.


Hledáte řešení pro vás na míru?

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte zdarma konzultace nebo další informace.

Kontaktovat