Projekční činnost

Zajišťujeme komplexní vypracování projektové dokumentace od návrhu stavby, přes zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, realizaci staveb, až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení. Naší předností jsou dlouhodobé zkušenosti s praktickou realizací navržených projektů, díky kterým jsme schopni optimalizovat návrh z pohledu následné realizace již v projektové fázi a zkrátit tak čas stavby, minimalizovat případné problémy a uspořit významné finanční prostředky typicky spojené s vícenáklady.

Proč je důležité mít projekt?

Snad při žádné jiné činnosti, není fáze příprav důležitější, než při realizaci stavebního záměru. Precizně zpracovaná dokumentace (ideálně ve stupni k provedení stavby) jako podklad pro výběrové řízení na dodavatele stavby, je základním stavebním kamenem úspěšné realizace každého stavebního záměru. Navíc slouží jako prevence před častými spory se stavební firmou a výrazně může eliminovat Vaše budoucí finanční ztráty při samotné realizaci.

Co může projekt obsahovat

Vypracování architektonické, urbanistické a provozní studie
Ekonomický návrh stavby (rozpočet)
Spolupráce při návrhu technologie
Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
Zpracování projektu pro realizaci stavby
Spolupráce při výběru dodavatele
Technický dozor investora
Odborné konzultace


Hledáte řešení pro vás na míru?

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte zdarma konzultace nebo další informace.

Kontaktovat