Stavební rozpočty

Rozpočet zpracovaný projektantem či jinou odbornou osobou má nezastupitelné místo v oblasti plánování realizace a zejména jako srovnávací prvek pro hodnocení nabídnutých cen, a to nejen celkových cen, ale i jejich obsahu. Bez rozpočtu je v podstatě zadavatel nebo objednatel odkázán na údaje, které mu poskytnou sami uchazeči (zhotovitelé) a které nemusí být vždy v souladu se zájmy zadavatele.

Provádíme komplexní služby v oblasti cenového managementu, rozpočtování a kalkulace staveb pro developery, investory, projekční kanceláře, architektonické ateliéry, stavební firmy, fyzické osoby, organizace státní správy a jiné subjekty.

Služba může zahrnovat

cenového managementu
rozpočtování staveb
kalkulace staveb


Hledáte řešení pro vás na míru?

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte zdarma konzultace nebo další informace.

Kontaktovat